Điện cực cầm máu, dao cắt leep, mỏ vịt chống lóa

0₫

Cung cấp các loại điện cực cho dao mổ điện như cầm máu, dao cắt leep, mỏ vịt chống lóa...

Nhà sản xuất:

Cung cấp các loại điện cực cho dao mổ điện như cầm máu, dao cắt leep, mỏ vịt chống lóa...

Thông tin thêm
nội dung