Điện cực cầm máu, dao cắt leep, mỏ vịt chống lóa

Liên hệ

Cung cấp các loại điện cực cho dao mổ điện như cầm máu, dao cắt leep, mỏ vịt chống lóa...

Cung cấp các loại điện cực cho dao mổ điện như cầm máu, dao cắt leep, mỏ vịt chống lóa...

Thông tin thêm
nội dung