Monitor sản khoa Datalys 500 series

Liên hệ

Datalys 500 Màn hình 5.7" LCD Có pin xạc lắp trong Cảnh báo âm thanh/hình ảnh 3 cấp độ Datalys 500 UD Màn hình màu 6.5" TFT Hệ...

Datalys 500

 

Màn hình 5.7" LCD

 

Có pin xạc lắp trong

 

Cảnh báo âm thanh/hình ảnh 3 cấp độ

 

 

Datalys 500 UD

 

Màn hình màu 6.5" TFT

 

Hệ thong quản lý dữ lieu bệnh nhân tiên tiến

 

Chịu nước

 

 

Datalys 500 Maternal

 

Màn hình màu gập được 12.1" TFT

 

Theo dõi chỉ số của thai nhi và sản phụ

 

 

Datalys 500 PLUS

 

Màn hình màu 12.1" độ nét cao

 

Màn hình gập đa góc thuận tiện cho quan sát, vận hành đơn giản

Thông tin thêm
nội dung